Členský stát

Členský stát je stav , který je součástí mezinárodní organizace .

Světová obchodní organizace patří mezi jejími členy suverénními státy, ale nejen, což je důvod, proč nejsou považovány za členské státy.

Poznámka: v závorkách je uveden aktuální počet členů organizace.

Seznamy členů globálních organizací

Seznamy členů globálních organizací vztahujících se k jednomu nebo více jazykům