ALTQ

ALTQ (ALTernate Queuing) je síťový plánovač pro distribuce typu BSD . ALTQ poskytuje mechanismy řazení do fronty a zlepšuje kvalitu služeb (QoS) komponent potřebných k dosažení sdílení zdrojů. Základ ALTQ je součástí distribucí FreeBSD , NetBSD , DragonFly BSD a je integrován do filtru paketů brány firewall z OpenBSD .

S ALTQ lze pakety přiřadit do front za účelem řízení šířky pásma. Plánovač definuje algoritmus určující, které pakety by měly být zpožděny, zrušeny nebo odeslány okamžitě.

V implementaci ALTQ pro FreeBSD jsou aktuálně podporovány tři plánovače:

externí odkazy