Acaryote

Acaryote nebo acaryocyte je částice nebo buňka bez několika nucleus , organel a metabolismu . Mohou však mít genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA a reverzní transkriptázy, které umožňují infikovat buňku (v případě viru ).

Příklady

Nejběžnějším typem akaryocyte je červená krev ze savců . Tyto viry jsou obecně také považován za takový.

Živý nebo ne?

Do roku 2010 se termín „acaryote“ nevztahoval na živé organismy schopné reprodukce bez nutnosti hostitelského organismu: jednobuněčný organismus bez jádra je považován za prokaryot , na rozdíl od eukaryot , charakterizovaných jednobuněčných nebo mnohobuněčných organismů. zejména přítomností jádra.

Diskuse o definici života je nicméně založena na komplexních pojmech a tato debata je opět otevřená: rozšířením definice života na entitu, která snižuje úroveň entropie a reprodukuje se pomocí chyb, lze viry považovat za živé. Některé z acaryotů, které lze replikovat, lze tedy považovat za živé.

Poznámky a odkazy

  1. Jsou viry živé? o Futura-Sciences .
  2. Rozdíly mezi viry a živými bytostmi u uživatele internetu .
  3. Erwan Lecomte, „  Otázka týdne: můžeme viry považovat za„ živé bytosti “?  ", Sciences et Avenir ,31. března 2017( číst online , konzultováno 2. prosince 2018 ).