Skupinová dohoda

Dohoda skupina je kolektivní smlouvu, která může být uzavřena na úrovni skupiny v souladu s podmínkami stanovenými v článcích L. 2232-30 až L. 2232-35 ze zákoníku práce .

Vlastnosti

Tato dohoda se sjednává mezi:

Dohoda musí definovat její rozsah a může se týkat pouze určitých společností ve skupině.

Ustanovení této dohody se nemohou odchýlit od odvětvových nebo profesních dohod. (Pokud výslovně nestanoví, že se od nich mohou skupinové dohody odchýlit)

Jeho platnost je podmíněna podpisem jednoho nebo více svazů zastupujících nejméně 30% hlasů pro 1 ERS kola voleb, EC, DUP nebo DP poruch. Kromě toho nesmí existovat žádný odpor organizace, která získala alespoň 50% hlasů.

Reference