Ottawské dohody

Tyto Ottawa Accords jsou obchodní dohody podepsané v roce 1932 a které následují po ustavení statutu Westminster . Stanovují imperiální preference ve společenství . To odpovídá na jedné straně do systému nižších celních poplatků členských zemí, a naopak ke zvýšení těchto daní z obchodu z nebo do třetích zemí. Tento režim již dlouho požadoval velký počet britských poslanců.