Přijetí v Belgii

Podmínky věku a osobního stavu požadované pro žádost o adopci v Belgii (pro interní adopci i pro mezinárodní adopci) jsou:

Pro mezinárodní adopci:

V některých případech mohou být osoby cizí státní příslušnosti rovněž povinny dodržovat kritéria svého vnitrostátního práva.