Aluminát vápenatý

Tyto hlinitany vápenaté jsou produkovány současného zahřívání na oxid vápenatý CaO a oxid hlinitý Al 2 O 3, při vysokých teplotách. Nacházejí se při výrobě žáruvzdorných materiálů a cementů .

Stabilní fáze zobrazené ve fázovém diagramu vytvořeném za atmosférického tlaku a za normálních podmínek vlhkosti jsou:

Podívejte se také

Poznámky a odkazy

  1. (in) Hideo Hosono, Keiichi Tanabe Eiji Takayama-Muromachi, Hiroshi Kageyama, Shoji Yamanaka Hiroaki Kumakura Minoru Nohara, Hidenori Hiramatsu a Satoru Fujitsu, „  Průzkum nových supravodičů a funkčních materiálů a výroba supravodivých pásek a drátů  “ , Science And Technology of Advanced Materials , roč.  16, n o  3,2015( DOI  10.1088 / 1468-6996 / 16/3/033503 , číst online , přistupováno 18. listopadu 2016 ).