KÓD

CODEN je bibliografická kód šest znaků, definované v normě ASTM E250. Umožňuje stručnou, jednoznačnou a jednoznačnou identifikaci názvů periodických i neperiodických publikací ve všech oborech.

CODEN je vědeckou komunitou používán zejména jako citační nástroj pro periodické publikace a jako vyhledávací klíč v bibliografických katalozích.

Poznámky a odkazy

Externí odkaz