Helinium

Termín Helinium označoval v době římské říše kombinovaný ústí tří řek, Rýna , Šeldy a Meuse, jejichž obrysy a meandry nebyly příliš přesné. V současné době je to Zeeland .

To bylo pod správou provincie Dolní Germánie a byl obýván lidmi na Frisiavians jejichž město Ganuenta - v blízkosti dnešního Colijnsplaat - byl hlavním městem tohoto civitas .

Toponymie

Alternativní hláskování

Temný význam

Související články

Poznámky a odkazy

  1. Podle P. Schrijvera ke kritice a dalším přístupům (k * pelh2- 'sich nähern' LIV: 420) viz Falileyev, 'Galsk. s, PIE p '.