Infra pobočka

V biologii, je sub-pobočky nebo infraphylum je mezistupněm, bezprostředně pod subkategorie podobor k tradičnímu třídění živých věcí (viz systematické).

Jiné taxonomické hodnosti

Tyto taxonomická kategorie používané systematicky pro hierarchické klasifikaci živých organismů jsou následující (v sestupném pořadí):


  1. Tučně sedm hlavních řádků (RECOFGE, mnemotechnická zkratka Reign / Branch / Class / Order / Family / Gender / Species), v tenčích sekundární řádky. V římských vulgární jmen, v kurzívou jsou vědecké názvy .
  2. Odvětví zoologie nebo divize v botanice se tradičně vyznačuje schematickým popisem zvaným „  plán organizace  “.
  3. taxonů v řadách rasy a sub-závod (zejména domácích zvířat) nemají vědecký název . Nevztahují se na ně Mezinárodní kodex zoologické nomenklatury (CINZ).