Hodnost (zoologická)

V zoologické nomenklatuře je taxon obvykle přiřazen hodnosti v hierarchii. Nejdůležitějším místem je druh ( druh ). Druhým významem je rod ( rod ): druhu nelze dát zoologické jméno, aniž by byl přiřazen rodu. Hodností třetí důležitosti je rodina .

Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury rozděluje řady do tří úrovní: „úroveň rodina“, „úroveň rodu“ a „druhové úrovni“. ICZN pojmenovává tyto pozice:

Rodinná úroveň

skvělá rodina rodina podčeleď kmen dílčí kmen

Úroveň pohlaví

druh podžánr

Úroveň druhu

druh poddruh

Pravidla Kodexu platí pro názvy řad, od nadčeledi po poddruh. Neplatí pro jména vyšší než nadrodina. Na „úrovni rodiny“ jsou povoleny další řady, ale nejsou povoleny pro „úroveň rodu“ a „úroveň druhů“.

Zoologická jména

Podívejte se také