Suverénní

Slovo panovník  je převzato ze starofrancouzského soverainu , který sám pochází z latinského superānus (ve smyslu „výše“). Je to titul, který lze připsat široké škále lidí .

Role panovníka se liší od monarchy nebo hlavy státu po hlavu obce nebo dokonce rytířského řádu . Slovo „svrchovaný“ se proto dnes používá spíše pro nezávislost nebo autonomii něčeho.

Související články