Urso

Urso bylo starobylé město nacházející se v současné vesnici Osuna , dnes v Andalusii nedaleko Sevilly a v římských dobách v provincii Baetica . Město se stalo římskou kolonií pod názvem Colonia Genetiva Urbanorum Urso na základě rozhodnutí Julia Caesara, který tam instaloval veterány. Hodně ze stanov osady bylo nalezeno vyryto na bronzových deskách. Tento nápis nezbytný pro znalost organizace římských kolonií je běžně známý pod jménem Lex Ursonensis . Styl písmen nápisu jasně ukazuje, že se jedná o nápis z Flavianova období, a nikoli z císařského období, jak se dlouho předpokládalo.

Poznámky a odkazy

  1. MH Crawford, „Lex Coloniae Genetivae“, v MH Crawford, ed., Roman Statutes I , Londýn, 1996, s.   395

Podívejte se také

Bibliografie

Související článek