10 největších autorů v české literatuře

10 největších autorů v české literatuře

V české literatuře se vyskytli mnozí autoři, kteří se zapsali do historie svými díly. V tomto článku se zaměříme na deset největších autorů v české literatuře, jejichž tvorba byla nesmírně významná a ovlivnila vývoj české kultury.

1. Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský, též známý jako Comenius, je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých autorů a pedagogů. Narodil se v Uherském Brodě v roce 1592 a zemřel v Amsterodamu v roce 1670. Byl jedním z průkopníků moderního pedagogického myšlení a jeho dílo Labyrint světa a ráj srdce patří k nejvýznamnějším knihám české literatury. Komenský se také zasloužil o rozvoj didaktiky a psal o výchově dětí a mládeže.

2. Karel Čapek
Karel Čapek je dalším významným českým autorem, který se zapsal do historie svými díly. Narodil se v Malých Svatoňovicích v roce 1890 a zemřel v Praze v roce 1938. Je známý především svým futuristickým dílem R.U.R., ve kterém poprvé použil slovo "robot". Čapek také napsal řadu divadelních her, novel a románů, které se těší mezinárodnímu uznání.

3. Franz Kafka
Franz Kafka se narodil v Praze v roce 1883 a zemřel v Kierlingu u Vídně v roce 1924. Jeho díla jsou známá svou surrealistickou atmosférou a názvy jako Proměna nebo Proces jsou stále častými náměty zahraničních filmů a divadelních her. Kakákova tvorba byla ovlivněna jeho židovským původem a pocitem izolace.

4. Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal se narodil v Brně v roce 1914 a zemřel v Praze v roce 1997. Patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším českým spisovatelům 20. století a jeho díla jsou plná humoru, ironie a absurdity. Mezi jeho nejznámější díla patří Ostře sledované vlaky, Slavnosti sněženek nebo Proluky.

5. Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek se narodil v Praze v roce 1883 a zemřel v Lipnici nad Sázavou v roce 1923. Je známý především svým satirickým románem Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, který se stal klasikou české literatury. Jeho dílo odráží tragikomickou atmosféru doby před světovou válkou a během ní.

6. Václav Havel
Václav Havel byl nejen významným českým spisovatelem, ale také politikem a disidentem. Narodil se v Praze v roce 1936 a zemřel v roce 2011. Byl jedním z vůdců Sametové revoluce a později se stal prezidentem České republiky. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Zahradní slavnost, Audience, Občan Havel přímo na Hradě nebo O lidských právech.

7. Jaroslav Seifert
Jaroslav Seifert se narodil v Praze v roce 1901 a zemřel v roce 1986. Patří k nejvýznamnějším českým básníkům a jeho díla jsou plná emocí a citů. Stal se také nositelem Nobelovy ceny za literaturu v roce 1984.

8. Ivan Klíma
Ivan Klíma se narodil v Praze v roce 1931 a patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století. Jeho díla jsou plná existenciálních otázek a těžkých životních situací, jako je například život za komunismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Milostné léto, Láska a smetí nebo Hrdelní hrouda.

9. Josef Skvorecký
Josef Skvorecký se narodil v Náchodě v roce 1924 a zemřel v Torontu v roce 2012. Byl spisovatelem, překladatelem, hudebním publicistou a vydavatelem. Jeho díla se hojně věnují tématům za komunismu a v jeho dílech se také odráží jeho láska ke jazzu. Mezi jeho nejznámější díla patří Zbabělci, Tankový prapor nebo Básník a zloděj.

10. Jiří Orten
Jiří Orten se narodil v Kutné Hoře v roce 1919 a zemřel v roce 1941 v Praze. Byl básníkem, prozaikem a překladatelem. Jeho díla jsou výrazem jeho mladického nadšení a idealismu. Své básně psal již od dětství a staly se významným předchůdcem moderní poezie. Jeho nejznámější sbírka básní se nazývá Elegie.

Tito autoři zanechali v české literatuře trvalou stopu a jejich díla se stala klasikou světové literatury. Jejich tvorba ovlivnila nejen českou kulturu, ale také mnoho lidí po celém světě, kteří si jejich díla oblíbili.