Cesty a objevy Alexandra Velikého

Cesty a objevy Alexandra Velikého

Alexandr Veliký je jednou z nejuznávanějších a zároveň nejkontroverznějších osobností v historii lidstva. Tento král Makedonie byl známý svými vojenskými vítězstvími a jako jeden z nejvýznamnějších dobyvatelů všech dob. Velká část jeho života se odehrála na cestách a zahloubání se do tajů různých zemí. Podívejme se tedy na cesty a objevy Alexandra Velikého - jednoho z nejvýznamnějších mužů, kteří kdy žili.

Mládí Alexandra Velikého

Alexandr Veliký se narodil roku 356 př. n. l. v Pelle, městě v severní Makedonii. Jeho otcem byl král Filip II. a matkou Epiróťanka Olympias. Byl vzděláván Aristotelem, což mu poskytlo značnou vzdělanost v oblasti filozofie, historie a vědy.

Ve věku 16 let se Alexandr stal regentem Makedonie a po otcově smrti roku 336 př. n. l. se stal králem. Již v té době projevoval své neobvyklé vojenské a taktické schopnosti.

Expance Alexandrova království

První významnou vojenskou výpravou Alexandra Velikého bylo dobytí města Théby v Řecku roku 335 př. n. l. Po této bitvě se začal Alexandr vydávat na cesty, aby své království rozšířil. Během svých výprav se Alexandr dostal až do Egypta, Persie, Indie, Turecka a dalších zemí.

Jeho první významnou výpravou byla invaze do Persie v roce 334 př. n. l., kde se mu povedlo porazit perského krále Dareia III. a dobýt celou zemi.

Z Persie se Alexandr vydal na další výpravu do Indie. Po třech letech bojů a dobytí mnoha měst se mu povedlo dojít až k samotnému řece Gangy, než byl nucen se vrátit zpět kvůli vzpourám v řadách svých vojáků.

Alexandrovská říše přecházela z jedné kultury do druhé a tento přechod měl velký dopad nejen na Alexandrovy vojáky, ale i na lidské dějiny jako celek. To vedlo k šíření kulturních vlivů a rozvoji vědy, výtvarného umění a literatury.

Rozrůstající se říše Alexandra Velikého ale nebyla bez problémů. Po návratu z Indie se musel potýkat se vzpourou svých vojáků a množstvím problémů v různých oblastech jeho říše.

Smrt Alexandra Velikého

Alexandr Veliký zemřel roku 323 př. n. l. v Babylonu ve věku 33 let. Příčinou jeho smrti byla pravděpodobně malárie, ačkoliv se objevily i teorie, že byl otráven. Jeho smrt přivedla ke konci jeho dobývání a k rozpadu Alexandrovske říše.

Uzavření

Cesty a objevy Alexandra Velikého nejenže změnily významně průběh lidských dějin, ale ovlivnily i následující generace. Alexander ukázal, že s cílem, odvahou a inteligencí nejsou geografické hranice ani oceány překážkou.

Navzdory spoustě problémů, kterým musel čelit, se Alexander stal jedním z největších dobyvatelů všech dob a zanechal po sobě silnou dědictví a odkaz, který dosud přetrvává.