Geomorfologie - Jaké jsou nejvýznamnější přírodní památky

Geomorfologie - Jaké jsou nejvýznamnější přírodní památky

Geomorfologie – Jaké jsou nejvýznamnější přírodní památky

Geomorfologie je věda o tvaru zemského povrchu a procesech, jež tvarování povrchu ovlivňují. Tento vědní obor se významně podílí na výzkumu a ochraně přírodních památek, jež jsou důležitými geologickými a biologickými lokalitami. V následujícím článku se podíváme na některé z nejvýznamnějších přírodních památek v České republice.

Sněžka

Nejvyšší hora v České republice, Sněžka, patří mezi národní přírodní památky. Svým charakterem se odlišuje od ostatních hor v České republice a zahrnuje mnoho unikátních rostlin a živočichů. Nachází se na hranici Krkonošského národního parku a Karkonosze v Polsku. Na průzkumu a ochraně této hory se podílí mnoho vědců, kteří studují její geomorfologické a geologické prvky.

Český ráj

Český ráj, který se nachází na území Jičínska, zahrnuje mnoho chráněných krajinných oblastí, přírodních památek a památných stromů. Je to území s mnoha skalními útvary, jeskyněmi, skalními hrady a dalšími geologickými poklady. Mezi nejznámější pamětihodnosti patří Prachovské skály, Hrubá Skála, Trosky a Kost. Toto území je velmi oblíbené nejen turisty, ale i vědci, kteří zde provádějí výzkum.

Moravský kras

Moravský kras je oblast s unikátním krasovým reliéfem a jeskynními systémy. V této oblasti se nachází nejdelší podzemní řeka v České republice – Punkva. V jeskyních je možné vidět mnoho krásných krápníkových útvarů a sintrové mohyly. Mezi nejnavštěvovanější jeskyně patří Macocha, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně a Sloupsko-šošůvské jeskyně. V těchto jeskyních se nacházejí také velmi cenné archeologické nálezy.

Přírodní rezervace Boubínský prales

Boubínský prales je největší a nejstarší prales v České republice. Nachází se v Národním parku Šumava a je unikátní svou neporušenou přírodou a mnoha druhy rostlin a živočichů. V pralese jsou zastoupeny téměř všechny druhy lesních společenstev a je to také místo, kde se nalézá mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Boubínský prales je důležitým místem pro vědecký výzkum a turistické využití je omezeno.

Národní park České Švýcarsko

České Švýcarsko je jednou z nejfotografovanějších oblastí v České republice. Nachází se na severu Čech a zahrnuje mnoho skalních útvarů, kaňonů a roklí. Mezi nejvýznamnější památky tohoto území patří Pravčická brána, Děčínský Sněžník a soutěsky Suché Kamenice. Národní park je domovem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů a je důležitým místem pro vědecký výzkum.

Soutěsky Hřensko

Soutěsky Hřensko se nacházejí na soutoku řek Labe a Kamenice. Jsou tvořeny písčitými stěnami, vodopády a zalesněnými hřbety. Jsou jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů na severu Čech. Soutěsky jsou také domovem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů.

Krkonošský národní park

Krkonošský národní park se nachází v severovýchodních Čechách a je největším národním parkem v České republice. Je to území s unikátními geologickými a geomorfologickými prvky, jako jsou např. ledovcové kotliny, skalní útvary a vodopády. Národní park je také domovem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů, například kamzíků a tetřevů. Velká část parku je nepřístupná pro turisty a je určena pouze pro vědecký výzkum.

Řeka Vltava

Vltava je nejdelší řeka v České republice a protíná mnoho přírodních oblastí, jako jsou např. Šumava, Český les a Středohoří. Tato řeka je důležitá pro mnoho druhů živočichů a rostlin, a je také důležitým zdrojem pitné vody pro většinu obyvatelstva České republiky. Na březích Vltavy se nachází mnoho historických památek, jako např. Karlův most, který je nejstarším mostem v Praze.

Závěr

V České republice se nachází mnoho přírodních památek, které jsou důležité nejen z hlediska ochrany přírody a vědeckého výzkumu, ale také jako turistické atrakce. Tyto památky se od sebe liší svou geologickou a geomorfologickou charakteristikou, ale mají společné to, že jsou unikátní a mají velkou významnost pro českou kulturu a historii. Můžeme být hrdí na to, že můžeme mít tyto přírodní památky k dispozici a že je můžeme chránit pro další generace.