Imunitní systém a ochrana proti nemocem

Imunitní systém a ochrana proti nemocem

Imunitní systém je soubor obranných mechanismů v těle, které reagují na cizorodé látky a ochrání nás tak před nemocemi. Imunitní systém má několik fází, které se aktivují postupně v závislosti na tom, jak silný útok na tělo přichází. V tomto článku se budeme snažit přiblížit, jak imunitní systém funguje a jak nás chrání proti různým nemocem.

Funkce imunitního systému

Hlavním cílem imunitního systému je zabránit vstupu cizího tělesa, jako jsou bakterie nebo virus, do těla a reagovat na ně, když se to stane. Imunitní systém rozpozná povrchové struktury cizích těles a na základě toho vybuduje obrannou reakci, která může být specifická pro jednotlivé typy cizích těl.

Imunitní systém se také podílí na opravách a odstraňování poškozených buňek v těle. Pokud dojde k vlastnímu poškození těla, například kvůli zánětu, imunitní systém pomáhá k uklidňování situace a opravuje škody.

Složky imunitního systému

Imunitní systém se skládá ze dvou hlavních složek – vrozené imunity a adaptivní imunity. Vrozená imunita je považována za rychlou reakci na přítomnost cizích látek a je nezávislá na specifických vlastnostech cizích těl. Adaptivní imunita je na druhé straně specifická pro určitou cizí látku a vyžaduje nějakou formu předchozí expozice této látky.

Vrozená imunita

Vrozená imunita se skládá z řady různých buněk a molekul. Významnou roli hraje nejen zdroj buněk a molekul, ale i místo, kde se tyto buňky a molekuly nacházejí. Zásadní význam pro funkčnost vrozené imunity mají přirozené zabíječské buňky, které efektivně likvidují buňky infikované viry, bakterie nebo zhoubné buňky, a mastné kyseliny, které narušují permeabilitu buněčných membrán některých cizorodých látek a tím způsobují jejich smrt.

  • Fagocyty jsou buňky, které "polykají" cizí tělesa a likvidují je. Patří mezi ně například makrofágy a neutrofily.
  • Interferony jsou proteiny, které pomáhají při boji s infekcemi virů.
  • Lektiny jsou molekuly, které specificky rozpoznávají a vážou se na povrchové struktury různých bakterií, hub a virů.
  • NK buňky (Natural Killer) jsou zvláštním typem lymfocytů, které dokážou zabíjet některé cílové buňky, jako například buňky napadené virem.

Adaptivní imunita

Adaptivní imunita je zodpovědná za vytváření specifických odpovědí na různé cizorodé látky. Tento mechanismus vyžaduje přítomnost lymfocytů, které jsou schopné rozpoznávat danou cizí látku a produkovat protilátky, které se váží na specifické molekuly této cizí látky. Tento proces trvá několik dní, než se organizmus dostatečně "připraví" na případné infekce.

  • T lymfocyty rozpoznávají specifické antigeny na povrchu cizích buněk a po aktivaci mohou tyto buňky zabít. Tento druh imunitních obran může být velmi účinný proti buňkám nádorů.
  • B lymfocyty vyrábějí protilátky, které se vážou na specifické cizorodé látky a zničí je. Tyto protilátky mohou také zpomalit nebo zastavit útoky virů.

Jak se můžeme chránit před nemocemi?

Kromě imunitního systému, který nás chrání před infekcemi, existuje celá řada dalších opatření, která můžeme přijmout, abychom se vůči nemocem chránili. V první řadě je důležité dodržovat základní hygienické návyky jako například pravidelně si mýt ruce nebo nekýchat na někoho jiného.

V některých rizikových oblastech může být vhodné podstoupit očkování. Očkování je spolehlivou formou ochrany před některými nemocemi. Byla vyvinuta vakcína proti řadě onemocnění, jako například spalničkám, záškrtu, tetanu, chřipce, pneumokokům nebo HPV.

Jiným způsobem, jak se můžeme chránit před nemocemi, je důkladně se stravovat a pít a dbát na zdraví obecně. Zdravé stravování a dostatečný spánek jsou klíčové pro udržení imunitního systému a zdravého těla obecně.

Závěr

Imunitní systém je klíčový pro ochranu našeho těla před nemocemi. Sestává ze dvou základních složek – vrozené a adaptivní imunity. Vrozená imunita reaguje na přítomnost cizího tělesa bez předchozí expozice, zatímco adaptivní imunita se aktivuje na základě předešlého kontaktu s určitou cizí látkou.

Kromě imunitního systému se také můžeme chránit před nemocemi tím, že dodržujeme základní hygienické návyky, podstupujeme očkování či dbáme na zdraví obecně. Dlouhodobě zdravý životní styl a vyvážená strava jsou klíčové pro udržení silného imunitního systému a těla schopného odolat nemocem.