Jak psát eseje o literatuře

Jak psát eseje o literatuře

Všichni studenti mají občas povinnost napsat esej, většinou na téma z literatury. Mnoho z nich se ale setkává se stejným problémem - nevědí, jak začít a jak vlastně psát. Tento článek se zaměřuje na to, jak psát eseje o literatuře a nabízí několik tipů pro úspěšnou tvorbu.

1. Připravte se na psaní

Než začnete psát, je nutné se připravit. To znamená pečlivé pročtení přečteného textu, získání informací o autorovi a jeho souvislostech s danou dobou. Důležité je také chápat hlavní myšlenky díla, aby bylo možné je vhodně interpretovat. Někdy se může hodit i vyhledání dalších informací o tématu, na které daná literární díla reagují, nebo podobných dílech jiných autorů.

2. Vytvořte plán

Před samotným psaním eseje je nutné se rozhodnout, jaké body chcete zdůraznit a jak bude struktura esej vypadat. Je dobré si vytvořit ohraničení pro jednotlivé části eseje. Začněte se seznamem témat, která chcete ve své eseji řešit. Poté se zaměřte na konkrétní otázky. Ve většině případů se bude jednat o tři až čtyři otázky, které budou dále analyzovány v jednotlivých odstavcích eseje.

3. Použijte citace

Při psaní eseje o literatuře je důležité použít citace. Ty by se měly nacházet v jádru textu a měly by být relevantní k danému tématu. Citace by také měly být správně vložené a je nutné dodržovat správné způsoby citování.

4. Pamatujte na strukturu

Každý odstavec vaší eseje by měl mít svůj vlastní účel, který by měl být viditelný již na první pohled. Toto je důležité pro udržení struktury a jasného vedení čtenáře. Každý odstavec by měl mít svůj vlastní název. Nicméně znaky používající se v názvu odstavce musí být konzistentní. Prajte se například pro písmena velké prvni a jiné pro odrážky používejte pouze jeden druh pro konzistenci a dodržujte ho.

5. Buďte kritičtí

Při psaní eseje o literatuře byste měli být kritičtí. Nechte stranou sentimentální pocity, a zaměřte se pouze na čistou analýzu. Zaměřte se na hlavní myšlenky díla a snažte se najít chyby ve vyprávění nebo logické chyby. Myslete na to, že vaším cílem není nahlédnout do mysli autora, ale analyzovat jeho dílo.

6. Sledujte jazyk

Jazyk, který používáte ve své eseji, by měl být vhodný. Dodržujte významovou soudržnost, používejte jen formální mluvu a vyhýbejte se slangovým výrazům. Pamatujte si, že jazyk musí být účelný a co nejsrozumitelnější pro čtenáře.

7. Recenzujte

Po dokončení eseje je důležité recenzovat celý text. Zkontrolujte celkový kontext, správnost gramatiky a pravopisu, jasnost a logickou kontinuitu. Stejně tak, je nutné se podívat na stylovou stránku. Upravte formátování, doplňte nadpisy, nebo zkrátka text na optimální náplň. Může se také stát, že po prvním dočtení najednou objevíte nové informace o tématu, takže je nutné přejít k úpravě textu jako takového.

Tipy pro vaši esej o literatuře

  • Pamatujte si, že hlavním úkolem eseje je interpretovat literární dílo, nikoliv popisovat jeho děj.
  • Používejte odpovídající literární terminologii.
  • Využívejte živé a příslušné charaktery pro postavy a události v díle.
  • Dodržujte správné citace.
  • Pamatujte si, že vaše esej by měla zdůrazňovat vaše myšlenky a názory, nikoliv jen reprodukovat názory jiných.
  • Udržujte text srozumitelný a jasný.
  • Pamatujte si, že většina správně napsaných eseí o literatuře je napsána v třetí osobě jednotného čísla.

Závěr

Zde je několik základních pravidel a tipů pro psaní eseje o literatuře, které vám mohou pomoci při psaní tohoto type písemné práce. Nezapomeňte, že důležité je zaměřit se na hlavní myšlenky díla a poté se na ně soustředit během celého textu. Také nezapomínejte na důležitou roli, kterou hraje kritické myšlení při psaní eseje o literatuře jako takové.