Jak rozlišovat literární směry

Při studiu literatury se můžeme setkat s mnoha různými literárními směry. Není však vždy jednoduché je mezi sebou rozlišit. V tomto článku se proto podíváme na několik hlavních literárních směrů a naučíme se, jak je od sebe rozeznat.

Romantismus
Jeden z nejznámějších literárních směrů je romantismus. Ten se vyznačuje silným cítěním, přírodou, imaginací a zvýrazňováním individuality. Romantici se často odvraceli od racionalismu a vědy a hledali nadpřirozenost. Významnými romantickými autory jsou například Jan Neruda nebo Karel Hynek Mácha.

Realismus
Jako protiklad k romantismu se prosadil realismus, který se zaměřil na realitu a snahu zobrazit svět tak, jak je skutečný. Realistický literární směr se soustředil na popis všedního života a ukazování společenských problémů. V české literatuře jsou známí realisti jako například Božena Němcová, Alois Jirásek a Karel Čapek.

Naturalismus
Naturalismus je literární směr, který staví ještě více na realitu, než je tomu u realismu. Naturalisté se zaměřují na přírodu a zkoumají genetické, sociologické a psychologické aspekty lidského života. V Čechách byl tento směr zastoupen například autory jako Arnošt Dvořák nebo Julius Zeyer.

Expresionismus
Expresionismus je literární směr, který se objevil na přelomu 19. a 20. století. Vyznačuje se silným prožíváním a zdůrazňováním emocí. Expresionisté se snaží vyjádřit své vnitřní pocity a emoce co nejvíce intenzivně. Mezi některé významné expresionistické autory patří Franz Kafka nebo Karel Čapek.

Surrealismus
Surrealismus je literární směr, který se vrhá do světa snů a fantazie. Surrealistické texty často pracují s neobvyklou kompozicí a surrealistickými pohledy na svět. V české literatuře jsou známi surrealisté jako například Vítězslav Nezval nebo Karel Teige.

Postmodernismus
Postmodernismus je literární směr, který se začal prosazovat v druhé polovině 20. století. Jde o směr, který neguje jednoznačné myšlení a univerzální pravdy. Postmodernisté se snaží rozbít tradiční narativní struktury a experimentovat s různými formami literárního vyjádření. V Čechách jsou známé například postmoderní autoři jako Michal Ajvaz nebo Pavel Brycz.

Jak rozlišit literární směry?
Rozlišování literárních směrů může být pro mnoho lidí velmi obtížné. Existuje však několik věcí, na které se můžete zaměřit. Začněte se seznamovat s charakteristikami jednotlivých směrů a snažte se porovnávat nejznámější díla. Pokud máte možnost, navštivte některou z literárních akcí nebo se připojte k některé z literárních skupin. Rozlišování literárních směrů si většinou vyžaduje trpělivost a pečlivou pozornost. Pokud to však zvládnete, otevřou se vám nové světy literatury a můžete si užít mnoho hodin čtení a porozumění různých děl.