Revoluce a vznik moderního Francie v 18.-19. století

Revoluce a vznik moderního Francie v 18.-19. století

Revoluce a vznik moderního Francie v 18.-19. století

Francie byla jednou z nejvýznamnějších zemí 18.-19. století. Právě v této době došlo k velkým změnám a modernizaci země, která ovlivnila celý evropský kontinent. V tomto článku se podíváme na vývoj Francie během 18.-19. století, na revoluční proces a na to, jak Francie získala své moderní rysy.

Vznik moderní Francie

18. století bylo obdobím nástupu osvícenství. Toto hnutí ovlivnilo celou Evropu a mělo velký dopad na Francii. Vedlo k revolučním myšlenkám, jako jsou lidská práva, právo na svobodu a rovnost, což vedlo k velkým změnám.

První změnou, kterou viděla Francie, byla návrat k centralizovanému státu. Monarchie byla centralizována během vlády Ludvíka XIV. Většinu moci držel král a národní parlament byl pouze poradním orgánem. Toto se změnilo během 18. století. Francie se stala centralizovanou zemí s velkou silou a autoritou krále.

Další důležitou změnou byla reforma zemědělství, která vedla k zvýšení produktivity zemědělství a tedy i k nárůstu populace. Francouzská revoluce vedla k velkým změnám a v té době Francie prodělala několik fází.

Revoluce

Francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala až do roku 1799. Byla to období velkých změn a revoluce, která nejen ovlivnila Francii, ale i celý svět. Revoluce byla vedená hlavně obyčejným lidem, kteří protestovali proti monarchii a zastaralým tradičním hodnotám.

Revoluce vedla ke krvavým střetům a velkému utrpení. Byla to doba změn, při které se Francie zbavila starých hodnot a podpořila nové myšlenky. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo zrušení monarchie a vytvoření první republiky.

Francouzská republika

Francie se v té době přeměnila na republiku. Toto byla jedna z nejdůležitějších fází vytváření moderní Francie. Republika přinesla nové hodnoty, jako jsou svoboda, rovnost a bratrství. To umožnilo Francii stát se moderní zemí, která se nestyděla za své přesvědčení.

Republika přinesla také nový právní řád. Byla zavedena nová ústava a vytvořeny nové zákony. Toto vedlo k vytvoření jednotného právního systému, který platil pro celou zemi. Republika také vedla k vzniku nových politických stran, které se snažily o získání moci a prosazování svých názorů.

Napoleon Bonaparte

V době francouzské republiky se k moci dostal Napoleon Bonaparte. Napoleon byl jedním z nejvýznamnějších francouzských generálů a podařilo se mu dostat se na pozici prvního konzula. Toto vedlo ke vzniku prvního Francouzského císařství.

V době Napoleonova vlády se Francie stala nejsilnější zemí v Evropě. Císařství se rozšířilo do celého kontinentu a stalo se jedním z největších světových impérií. To vedlo ke vzniku národnostního hnutí, které se snažilo o osvobození od francouzské nadvlády.

Dnešní Francie

Dnešní Francie má své kořeny v té době, kdy se stala republikou. Národ má silný národní pocit a je hrdý na své hodnoty a historii. Francie se stala jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě, která hraje důležitou roli v mezinárodní politice.

Závěr

Celkově lze říci, že vznik moderní Francie byl nelehký proces, který byl plný změn a revoluce. Byla to doba velkého utrpení, ale také osvobození a nových myšlenek. Francie se dokázala pozvednout ze zničujícího vlivu monarchie a stala se jednou z nejsilnějších zemí světa. A dnes můžeme být pyšní na to, že se Francie stala velkou zemí s bohatou historií a kulturou.