Rusko a jeho vztah k Evropě v 17.-18. století

Rusko a jeho vztah k Evropě v 17.-18. století

Rusko a jeho vztah k Evropě v 17.-18. století

Rusko bylo v průběhu své historie mnohokrát spojováno s Evropou. Avšak jeho vztah k Evropě nebyl vždycky vyrovnaný a jednoduchý. V 17.-18. století se zejména projevovalo rozporuplné postavení Ruska v rámci Evropy. V tomto článku se podíváme na vztahy Ruska k Evropě, kdy se snažilo stát evropskou zemí, avšak bojovalo s mnoha vnějšími i vnitřními problémy.

Ruské šlechtictví a kultura

V 17. století se Rusko snažilo kopírovat evropskou šlechtu a kulturu, ale to se setkalo s mnoha vnitřními a vnějšími překážkami. Zatímco na jedné straně se ruští vladaři a šlechta snažili o napodobení západních zemí, na druhé straně trpěla velkou vzdáleností od Evropy a neschopností vládnout v politicky nestabilní velké říši. Důsledkem toho bylo, že imitace evropské kultury byla spíše formální a méně intenzivní než v západních zemích.

Vztahy Ruska s Evropou

Ruské vztahy s Evropou byly v průběhu 17.-18. století založeny na několika faktorech. Kontakty mezi oběma stranami nebyly pouze obchodního, ale i politického charakteru a to se odrazilo v samotných vztazích. V té době bylo Rusko ve stálém spojenectví s polsko-litevskou unií, avšak později došlo k narušení vztahů. V roce 1700 se naopak Rusko spojilo s Dánskem a Saskem, což také znamenalo změnu v politických vztazích.

Mimoevropské vztahy

Rusko se v 17.-18. století snažilo rozšířit svůj vliv i mimo Evropu. To se odrazilo například v kontaktech s Asii a Amerikou. S Asií Rusko provádělo obchod, ale později také začalo ovládat Sibiř. V Americe se Rusko snažilo získat území pro své obchodní i kolonizátorské zájmy. Tyto mimoevropské vztahy však vedly k dalším konfliktům, jak jsme viděli v případě ruského obsazení Aljašky a konfliktu s Japonskem.

Vojenská síla Ruska

Rusko v této době disponovalo velkou vojenskou silou, avšak ta byla několikrát testována v souvislosti s válkami s Polskem, Švédskem nebo Tureckem. Nitrem ruské vojenské síly byla vojska, která se skládala ze šlechty a drobného lidu. Tyto jednotky však neměly takovou taktickou pružnost jako západní vojska, avšak to se snažilo vylepšit. V této oblasti také Rusko nabíralo zkušenosti z rozličných vojenských konfliktů, což bylo zásadní pro budoucí vývoj možností ruské vojenské síly.

Ruská politika

Ruská politika se během 17.-18. století neustále vyvíjela, což ovlivňovalo i vztahy s Evropou. Během vlád knížete Alexandra III. a Petra I. Velikého došlo ke změně v ruské politice, konkrétně k zavedení reforem a modernizaci země a také k aktivní spolupráci s evropskými zeměmi. Tyto změny byly patrné například v oblasti byrokracie, vzdělávání a hospodářství.

Současný stav Ruska

V současnosti má Rusko složitý vztah k Evropě, což ovlivňuje i politiku obou stran. Na jedné straně se Rusko snaží získat nezávislost na evropských zemích, ale na druhé straně se snaží najít možnosti pro spolupráci a rozšíření vztahů s Evropou.

Závěr

Rusko a jeho vztah k Evropě byly v průběhu 17.-18. století ovlivněny mnoha faktory, bojovat muselo s mnoha problémy, kterým čelí dodnes. Vztah s Evropou byl založen na mnoha principech, jako byla politika, kultura, vzájemné vztahy, vojenská síla a ekonomika. Rusko v té době, stejně jako dnes, muselo bojovat s mnoha vnějšími i vnitřními problemy, které ovlivnily jeho postavení a budoucnost v Evropě a ve světě.