Tundry - Jak vypadá krajina v polárních oblastech?

Tundry - Jak vypadá krajina v polárních oblastech?

Úvod

Když se řekne polární oblasti, asi každému se vybaví nekonečné ledovce a těžké klimatické podmínky. Ale co když vám řeknu, že existuje místo na Zemi, kde se polární a tajga klima setkávají a vytváří překrásnou krajinu plnou rostlin a zvířat? To místo se jmenuje Tundry a v tomto článku se dozvíte, jak vypadá tato polární oblast.

Poloha

Tundry se nachází v polárním pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky. Rozkládá se na území Norska, Švédska, Finska, Ruska, Kanady a Aljašky. Nejvíce rozšířena je v Rusku a Kanadě. Rozprostírá se na ploše více než 4,5 miliónu km².

Klima

Tundry je charakteristická mrazivým polárním podnebím s dlouhými zimami a krátkými chladnými léty. Průměrná teplota v lednu se pohybuje v rozmezí od -20°C do -30°C, v červenci kolem +10°C. Nejvyšší naměřená teplota byla +30°C a nejnižší -68°C.

Vegetace

V Tundře žije mnoho rostlin a stromů, ale kvůli drsným podmínkám nerostou příliš velké. Stromy jsou obvykle malé a zakrslé, jako jsou břízy, sibiřské borovice, jedle, modříny nebo pamatuje se zde dokonce i vzácné topoly. Největší rostlinnou formací v Tundře je mechy a lišejníky. Ty jsou přizpůsobeny k extrémním podmínkám a jsou velmi důležité pro mnoho druhů zvířat.

Zvířata

Tundra je domovem mnoha druhů zvířat, o kterých se většinou mnoho neví. K nejznámějším patří sobi, kteří se v Tundře živí lišejníky a rostlinami. Taktéž se zde nachází medvědi, například polární medvědi a hnědí medvědi. V posledních letech se zde také objevil vlk a liška polární. Zajímavým druhem zvířat jsou lososi, kteří se do Tundry vydávají na své trasy k tření. A konečně, nejmenšími živočichy v tundře jsou různé druhy myší a rejnokovití.

Lidé

V Tundře žijí především původní obyvatelé, jako jsou Samové, Něnecká lidé, Evenkové a Chantové. Tyto kmeny jsou velmi dobře přizpůsobeny podmínkám a zajišťují si obživu rybolovem, kořistí a sběrem lišejníků a hub. V dnešní době se zde také usazují lidé, kteří hledají práci v těžebním průmyslu, turistice nebo v zemědělství.

Ekologie

Tundru narušují především těžební a průmyslové činnosti. V minulosti byla tundra odlesněna kvůli těžbě dřeva a vykrácena na pastviny, což způsobilo nevratné změny v krajině. Dnes jsou úsilí věnována obnově původních porostů a ochraně životního prostředí.

Závěr

Tundry je unikátní oblast, kde se setkávají dva různé světy - polární a tajga klima. Tato oblast je plná života a přestože jsou podmínky pro přežití zde velmi drsné, mnoho druhů zvířat a rostlin se přizpůsobilo a prosperuje. Ochrana Tundry je velmi důležitá, aby zde mohli zůstat žít původní obyvatelé a mnoho druhů zvířat a rostlin, které jsou v jiných oblastech světa ohrožené.