Velké objevy a dobyvatelské výpravy v 15.-16. století

Velké objevy a dobyvatelské výpravy v 15.-16. století

V 15. a 16. století se odehrály některé z nejvýznamnějších momentů v dějinách lidstva. Tyto období jsou charakterizována hledáním nových způsobů života a objevováním nových zemí a kontinentů. Do těchto dob spadají dobyvatelské výpravy, během nichž byla objevena celá řada nových zemí na různých kontinentech. Velké objevy a dobyvatelské výpravy nebyly jen o hledání nových území, ale byly také otevřením nových obchodních cest a přispěli k rozvoji evropské ekonomiky a obchodu.

O jedné z nejzajímavějších výprav během 15. století byla expedice vedená portugalským mořeplavcem Henrym Portugalským. Henry byl znám také jako Princ Navigace a byl to on, kdo odstartoval éru portugalských výprav. Byl to díky jeho snahám, že se Portugalsko stalo jednou z největších námořních mocností té doby. Henry se vydal na mnoho expedic, během nichž objevil Madeiru a Azory. V roce 1419 poslal expedici, která objevila Kapverdské ostrovy a zahájila tak kolonizaci kontinentu Afriky. Portugalsko se stalo průkopníkem v oblasti objevování Afriky a Henry byl uznán jako jeden z nejvýznamnějších mořeplavců historie.

Další z nejvýznamnějších objevů byl objev Ameriky v roce 1492. Tuto výpravu vedl italský mořeplavec Kryštof Kolumbus, který se vydal na plavbu, aby našel novou cestu k Asii. Místo toho se dostal na neznámou zemi, kterou později nazval Amerika. Kolumbusova expedice změnila tok historie a ovlivnila evropské země na celém světě. Kolumbusova výprava podnítila další expedice na objevování Ameriky a ukázala Evropanům, že svět je mnohem větší, než si kdy mysleli.

Během 15. století byla Afrika objevena a kolonizována evropskými zeměmi, jako jsou Portugalsko, Španělsko, Francie a Nizozemsko. Ti se snažili najít nové obchodní trasy, ale objevení Afriky ovlivnilo i mnoho dalších oblastí, jako je kultura, hudba a umění. Tyto evropské země přinesly do Afriky nová zvířata a rostliny a pomohly tak budovat obchod mezi Afrikou a Evropou.

V roce 1519 se španělský dobyvatel Hernán Cortés vydal na výpravu do Mexika a podmanil tamní obyvatelstvo. V Mexiku se nacházela jedna z největších a nejbohatších říší na světě, říše Aztéků. Cortésův výprava se stala jednou z největších dobyvatelských výprav v historii a měla dalekosáhlé důsledky pro obyvatele Mexika. Cortés založil město Tenochtitlán, což je dnešní Mexico City, a přinesl do Mexika nová zvířata a rostliny.

V roce 1513 se španělský dobyvatel Juan Ponce de León vydal na expedici do Floridy. Tato výprava se stala první evropskou kolonií v Severní Americe. León chtěl najít zdroj mládí, což vedlo k legendě o nekonečném zdroji mládí. Florida se stala významným obchodním místem pro Španělsko a byla důležitou součástí dobyvatelského průzkumu Severní Ameriky.

V roce 1543 se portugalský mořeplavec Vasco da Gama vydal na výpravu do Indie. Tato výprava vedla k objevení mořské cesty z Evropy do Indie, což byl jeden z největších objevů té doby. Da Gama se stal průkopníkem v oblasti obchodu a navázání spojení mezi Evropou a Asií a jeho výprava otevřela nové obchodní cesty s Asii.

Dobyvatelské výpravy v 15. a 16. století měly dalekosáhlé důsledky pro evropské země i pro celý svět. Tyto výpravy vedly k objevení nových zemí a ke kolonizaci celých kontinentů. Díky výpravám byly k dispozici nové zdroje a bylo možné otevřít nové obchodní trasy, což vedlo ke zvýšení obchodu a obohacení Evropy. Velké objevy a dobyvatelské výpravy umožnily lidstvu objevovat a poznávat svět, a to dalo směr rozvoji civilizace.