Vliv realismu na literaturu 19. století

Vliv realismu na literaturu 19. století

Vliv realismu na literaturu 19. století

Úvod

Průlomovým uměleckým směrem v literatuře 19. století byl realismus. Jeho vliv na literaturu tohoto století byl naprosto zásadní a do určité míry ho lze chápat jako předchůdce moderní literatury. Dnes si přiblížíme, co realismus přinesl nového do literatury 19. století.

Realismus jako umělecký směr

Realismus v literatuře se objevil v druhé polovině 19. století jako reakce na romantismus. Zatímco romantismus stavěl na přehnaných emocích a následoval ideály národního hnutí, realismus se zaměřoval na zachycení reality a detailů každodenního života. Realismus odmítal idealizaci a chtěl ukázat svět takový, jaký je.

Změna vyprávění

Jedním z velkých přínosů realismu byla změna způsobu, jakým se příběhy vyprávěly. Zatímco do té doby se čtenářovi často servírovaly přehnané a fantastické příběhy, realismus se snažil ukázat život tak, jaký skutečně je. Proto se do literatury začaly vkládat detaily z běžného života, aby každý mohl vidět obraz reality. Tento způsob psaní se stal přelomovým a umožnil autorům vyprávět příběhy, které se skutečně mohly stát.

Změna literárního hrdiny

Jiným přínosem realismu byla změna literárního hrdiny. Zatímco romantici stavěli hrdiny na piedestal, realismus se stáhl do ulic a průmyslových měst, aby zachytil obrazy každodenních lidí. Hlavními hrdiny se stali lidé z nižších vrstev společnosti a jejich příběhy se točily okolo běžných problémů, jako jsou peníze, rodina a vztahy. Tato změna byla velkým přínosem, protože přinesla to, co romantismus zanedbával - realitu.

Podpora sociální spravedlnosti

Zvrat k realismu odrážel také zájem o sociální spravedlnost. Literární díla, která byla napsána v realismu, často popisovala okolnosti lidí ze špatných sociálních poměrů. Mnoho autorů bylo inspirováno revolučními myšlenkami a poukazovali na neoprávněné bohatství a sociální nerovnosti. Proto se díla napsaná v tomto stylu stala symbolem boje za spravedlnost pro všechny.

Nové literární žánry

V době vzniku realismu se objevili i nové žánry literatury, jako například naturalismus a verismus. Tyto směry se zaměřovaly na realistické a přesné zobrazení života a byly často spojovány s revolučními myšlenkami. Naturalismus se zaměřoval na biologické a sociologické aspekty vztahů mezi lidmi, zatímco verismus se snažil ukázat realitu tak, jakou je, bez jakéhokoli přihlížení k estetickým principům.

Závěr

Realismus znamenal velký pokrok v literatuře 19. století. Změnil způsob, jakým se příběhy vyprávěly, jakým se skutečnost zobrazovala a jakým se hrdinové vnímali. Přinesl také nové žánry literatury a ukázal, že umělecké dílo může být více než jen estetickou záležitostí. Může být i nástrojem pro boj za sociální spravedlnost a změnu společnosti. Proto je realismus považován za jednu z nejdůležitějších uměleckých hnutí v historii literatury.