MonografieInformace, které se nám podařilo shromáždit o _titulu, byly pečlivě prověřeny a strukturovány tak, aby byly co nejužitečnější. Pravděpodobně jste sem přišli, abyste se dozvěděli více o Monografie. Na internetu je snadné ztratit se ve změti stránek, které hovoří o Monografie, ale neposkytují to, co chcete o Monografie vědět. Doufáme, že nám dáte v komentářích vědět, zda se vám líbí, co jste si přečetli o Monografie níže. Pokud informace o Monografie, které poskytujeme, nejsou tím, co jste hledali, dejte nám prosím vědět, abychom mohli tyto stránky denně vylepšovat.

.

Monografie je pvodn non-periodické kniha nebo pojednání , které je kompletní v jednom svazku nebo má být dokonen v omezeném potu svazk. V sociologii jej lze definovat jako hloubkovou studii omezenou na konkrétní sociální fakt a zaloenou na pímém pozorování, které se pi kontaktu s konkrétními fakty úastní proité zkuenosti. V dnení dob se termín monografie pouívá hlavn tehdy, kdy se hovoí o vyerpávající a iroké studii o pesném a omezeném pedmtu nebo o postav.

Informaní vda

V informaních vdách je termín monografie oponován seriálm a dalím pokraujícím zdrojm , co implikuje uritý typ léby v knihovnách . Na druhou stranu koncept monografie nezávisí na form nebo médiu: monografií me být kniha, disk nebo geografická mapa.

Antropologie

V antropologii hovoíme o monografické fresce, která oznauje popis v irím smyslu na rozdíl od kontextového popisu. Monografická freska je povaována za modalitu, která je nyní z velké ásti zastaralá a je souástí encyklopedické ambice, která v ádném pípad není specifická pro sociální vdy ( de Sardan 2008 , s.  136-137). Pokud monografická freska ji v antropologii není v mód , zstává etnografický przkum nezbytnou terénní prací a bude se nejastji provádt podle metody pozorování úastník .

Sociologie

V sociologii je monografií vyetování nebo hloubková studie omezená na konkrétní sociální fakt a zaloená na pímém pozorování, které se pi kontaktu s konkrétními fakty podílí na proívané zkuenosti a spadá do rozsahu komplexní sociologie.

Poznámky a odkazy

  1. Definice Národní centrum pro textové a lexikální zdroje ze dne 17. 3. 2011
  2. Viz napíklad sbírka monografií Mezinárodního afrického institutu
  3. Dalí definice Poklad francouzského jazyka (atilf.atilf.fr)

Bibliografie

Doufáme, že informace, které jsme shromáždili o Monografie, pro vás byly užitečné. Pokud ano, nezapomeňte nás doporučit svým přátelům a rodině a nezapomeňte, že nás můžete kdykoli kontaktovat, pokud nás budete potřebovat. Pokud máte i přes naši snahu pocit, že to, co o _title uvádíme, není zcela přesné, nebo že bychom měli něco doplnit či opravit, budeme vám vděčni, když nám dáte vědět. Poskytování nejlepších a nejúplnějších informací o Monografie a jakémkoli jiném tématu je podstatou těchto webových stránek; řídíme se stejným duchem, který inspiroval tvůrce projektu Encyklopedie, a proto doufáme, že to, co jste našli o Monografie na těchto stránkách, vám pomohlo rozšířit vaše znalosti.

Opiniones de nuestros usuarios

Max Zeman

Tento záznam o Monografie je velmi zajímavý.

Jaroslav Kratochvilová

Informace o proměnné Monografie jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.

Kamil Moravec

Informace poskytnuté o proměnné Monografie jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.