Tuvok

Tuvok
Obrázek v Infoboxu.
ivotopis
Narození
innosti
Vojenský bezpenostní dstojník, vdecký editel, navigátor
Jiná informace
len
Vojenská hodnost
Velitel nadporuíka ( d )

Tuvok je postava Star Treku , kterou hraje herec Tim Russ . Bezpenostní dstojník z USS Voyager ve stejnojmenné sérii.

Narodil se v roce 2264. Vstoupil do Akademie Hvzdné flotily v roce 2289, jeho první vysílání bylo na Excelsior v roce 2293 pod vedením kapitána Hikaru Sulu .

V roce 2298 rezignoval a vrátil se na Vulcan, kde se vnoval disciplín Kolinahr.

Oenil se s T'Pelem v roce 2304 bhem svého Pon Farr, má ti syny a dceru.

V roce 2349 se vrátil do Hvzdné flotily a na njaký as byl pidlen k USS Wyoming. Pozdji nastoupil na Akademii Hvzdné flotily a uil tam estnáct let. Kdy se ujme velení nad USS Voyager, Kathryn Janeway si ho vybere, aby se stala její provozní editelkou a taktickou dstojnicí .

Práv pi hraní na piona Hvzdné flotily pronikl na lo Makist a zjistil, e je do kvadrantu Delta pohánn podprostorovou anomálií. Janeway, která ji hledala, uvidí, jak její lo utrpí stejný osud, a bude následovat Maquis Raidera do více ne 75 000 svtelných let vesmíru Federace.

Vedoucí bezpenosti, Tuvok vytvoil výcvikový program pro holopalubu pro pípad, e by se peiví Makisté vzbouili. Kdy v prbhu týdn vidl, e jsou dvryhodní, opustil jeho vývoj, dokud ho Paris neobjevil a nezaal si s ním hrát a následn vedl své pátele do dobrodruství. Janeway, zdená, e si s ní vichni dstojníci alespo jednou pohráli, se rozhodne nechat je pokraovat v udrování morálky. Chatokay se ho jen zeptá, e dalí program z nj nedlá zlého.

Tuvok je posádkou vysoce cenn, pestoe jeho vulkánská pímoarost z nj dlá snadný cíl. Paris a Kim se zabývají zalenním smných detail do vulkánských meditaních program Tuvoka, aby zjistili, zda by ho neztratili. Co se nikdy nestane. Neelix, slíbil si, e alespo jednou roztaní Tuvok, kdy se od druhého dozví, e tanec nemá rád. Kdy Neelix navdy opustí lo, Tuvok udlá krok, aby vzdal hold tomu, kdo se tsn pedtím, ne odeel, stal jeho pítelem.

Opiniones de nuestros usuarios

Marek Svoboda

Potřeboval jsem najít něco jiného o Tuvok, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Tuvok se mi líbil.

Radmila Kašparová

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Tuvok.

Sebastian Sýkora

Tento záznam na Tuvok mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Karla Burianová

Článek o Tuvok je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.