U-MYX

U-MYX je formát zvukových soubor vyvinutý spoleností stejného jména, který umouje samostatnou správu rzných zvukových kanál. Název zní You mix, v anglitin tu mixes.

Soubor U-MYX se skládá z rzných hlas a rzných nástroj zaznamenaných samostatn. Uivatel si me bhem pehrávání souboru zvolit zeslabení nebo zvýení hlasitosti kadé z tchto stop v reálném ase. Meme tak dokonce získat instrumentální verzi s výsledkem mnohem lepím, ne jaký dává software jako NoVoice, který se pokouí filtrovat hlas na klasických nahrávkách. Protjek je mnohem vtí soubor, protoe zvuky se zaznamenávají samostatn. Software me povolit i nikoli export získané verze ve formátu MP3 nebo WAV.

Formát není zdaleka standardem, ale je velmi uzavený. To zahrnuje neustálé poskytování softwaru pro pehrávání se soubory. Záznamový software není veejn distribuován.

Ve skutenosti se U-MYX vtinou pouívá k poskytování bonusových sekcí v albech. Meme tedy distribuovat zvukové CD, které te na poítai a obsahuje njakou hudbu v U-MYX (není itelné tradiním CD-audio pehrávaem), s potebným softwarem. Tato praxe je zcela jasn inzerována, jejím cílem je poskytnout kupujícímu CD obsah, který mu dává pidanou hodnotu ve srovnání s tím, který by mohl snadno získat nelegálním stahováním . Meme citovat Light + Shade od Mika Oldfielda nebo Butterflies & Hurricanes od Muse .

V roce 2009 se web spolenosti zmnil z adresy www.u-myx.com na www.gomix.com. Tato zmna se pro uivatele jeví jako docela destabilizující, protoe na jedné stran nebyl penesen online obsah týkající se vekeré hudby ve formátu U-MYX a nebyla penesena doména www.u-myx.com. i jako pesmrování.

Externí odkaz

Poznámky a odkazy

  1.   Muse se pi svém nejnovjím singlu spoléhá na u-myx   , na Numerama ,(zpístupnno 26. srpna 2020 ) .

Opiniones de nuestros usuarios

Sarah Král

Myslel jsem, že už o U-MYX vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Bohdan Vaněk

Skvělý objev tohoto článku o U-MYX a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Ella Procházková

Informace poskytnuté o proměnné U-MYX jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.