Mírové dohody Chapultepec

Tyto Chapultepec mírové dohody jsou podepsané dne16. ledna 1992na stejnojmenném zámku v Mexiku mezi salvadorskou vládou a Fronta národního osvobození Farabundo Martí .

Tyto dohody ukončily občanskou válku, která trvá od roku 1979. Příměří nabývá účinku dnem1 st February 1992,, nebylo prohlášeno žádné porušení.

První jednání mezi vládou a partyzány navázala dialog bez ukončení konfliktu. Navzdory několika jednáním počet obětí nadále rostl a politická polarizace znesnadňovala mírové řešení bojů. V roce 1989 vedla jednání z iniciativy OSN ke konkrétním dohodám o cestě z konfliktu. Na konci jednání a po různých vnitřních a vnějších tlacích bylo rozhodnuto o několika dohodách a úpravách ústavy Republiky Salvador .

Závěrečný dokument dohod je rozdělen do 9 kapitol, které se zabývají 5 základními body: úprava ozbrojených sil Salvadoru , vytvoření národní civilní policie, úpravy soudního systému a obrany lidských práv, úprava volební systém i přijetí hospodářských a sociálních opatření. Mírové dohody také viděly rozpuštění vojsk rychlého nasazení a přesun zpravodajských služeb do odpovědnosti prezidenta . Jednotky FMLN jsou podle dohod demobilizovány. Tyto dohody byly prováděny pod dohledem zvláštní mise OSN.

externí odkazy