Demokratický přechod

Demokratický přechod je politický postup se vyznačuje tím, postupný přechod od nedemokratického režimu, tak diktatura k demokracii . Přechod může probíhat za velmi odlišných podmínek. Obecně je to rozloženo do několika let a velmi odlišné kontexty - úroveň rozvoje i předchozí existence demokratického systému jsou faktory, které upřednostňují úspěch tohoto přechodu. Pokud jde tedy o vojenské junty , často vyjednají svou imunitu před opuštěním moci (srov. Chile pod Pinochetem nebo argentinská diktatura .) Také dotyčný přechod může někdy trvat mnoho let. Ve Španělsku, v době hlasování o zákoně o historické paměti v roce 2006, stále existují ulice nesoucí jméno Franco . V Evropě můžeme kromě zmizení socialistických režimů „sovětského bloku“ z roku 1989 uvést „ přechod španělské demokracie “ (1975–82) nebo karafiátovou revoluci v Portugalsku (1974).  Dalším zvláštním případem je Německo, které ve XX. Století prošlo třemi demokratickými změnami (1918–1933, 1945–1949, 1989–1990).

Příklady

Poznámky a odkazy

  1. François Genton, „Přemýšlení o demokratických přechodech v Německu po roce 1945“, ILCEA , 13 | 2010, [Online], zveřejněno 30. listopadu 2010. URL: http://ilcea.revues.org/index876.html .

Související články

Jiné čtení