Ithobaal II

Ithobaal II Funkce
Král pneumatik
Životopis
Aktivita Monarcha

Ithobaal II. Byl králem Sidonu a Tyru kolem roku 694 -682

Panování

Po řízené Louli z trůnu, který uprchl z Týru , aby Kypru , Sancheríb jmenován určitý „Toubaalou“ král Sidon , to znamená, že Ihtobaal II. Zdá se, že i ten se po konečném zmizení Louli stává králem Tyru .

V roce 677 pod Assarhaddonem podle asyrských královských letopisů vládne v Sidonu nástupce krále Abdi-Milkoutiho Ithobaala II . Byl sesazen z trůnu a popraven poté, co se spojil s králem Cilicie jménem Sandouari a města Maaroubbou a Sarepta jsou pro prvního krále Tyru Baala I. , rovněž nástupce Ethbaala II., A zůstal věrným asyrským vazalem .

Zdroje