PolitikaInformace, které se nám podařilo shromáždit o _titulu, byly pečlivě prověřeny a strukturovány tak, aby byly co nejužitečnější. Pravděpodobně jste sem přišli, abyste se dozvěděli více o Politika. Na internetu je snadné ztratit se ve změti stránek, které hovoří o Politika, ale neposkytují to, co chcete o Politika vědět. Doufáme, že nám dáte v komentářích vědět, zda se vám líbí, co jste si přečetli o Politika níže. Pokud informace o Politika, které poskytujeme, nejsou tím, co jste hledali, dejte nám prosím vědět, abychom mohli tyto stránky denně vylepšovat.

.

Polity (ek / Politeia , politický systém, státní správa) je forma smíené vlády, teoretizoval Aristotela v knize IV politiky .

Typologie politických reim

Pro Aristotela neexistuje ádný reim, který by byl sám o sob dobrý nebo patný, poítá se pouze ctnost vdc a konenost -  obecný nebo osobní zájem. Proto musí být jakýkoli reim pizpsoben mstu, které jej pijme, jinak nebude fungovat.

Poté sestavuje srovnání hlavních forem politického reimu podle toho, zda je cílem hledání spoleného dobra nebo ne. Vláda zajitná jednou osobou je tedy monarchií, pokud usiluje o spolené dobro nebo tyranii, pokud není jejím cílem. Vláda zajitná meninou lidí, kteí hledají spolené dobro, bude rovn aristokracií . Jinak to bude oligarchie .

A konen Aristoteles pohlíí na vládu poskytovanou lidmi za úelem hledání spoleného tstí ( politika ) nebo za jiným úelem ( demokracie ). Ze vech tchto politických reim je v jeho oích nejpraktitjí politika , jakási mírná demokracie nebo republika, sms demokracie a oligarchie.

Politika

Polity je vláda vtiny, ale v ní je zastoupena na stední tídu , která není pípad demokracii, kde na Aristotela, jen nejchudí bhu. Polity je tedy moné, e ve mstech, které jsou hostiteli silnou stední tídu. Síla stední tídy pro nj má být ve stedu spolenosti. Umonilo by to tedy uritou rovnováhu v politickém ivot, sdílením zájm nejchudích i nejbohatích. Tato vláda stední tídy by tak zajistila stabilitu, která politickým reimm starovkého ecka chybla .

Bibliografie

  • (grc + fr) Aristote ( peklad  Jean Aubonnet), Politika: Kniha III a IV , Les Belles Lettres ,, 340  s.
  • Gilbert Romeyer Dherbey, The Even Even, The Thought of the Real in Aristotle , The Age of Man, 1990.

Reference

  1. Valentin Boragno,   Demokracie v Aristotelových politikách   [PDF] , na memoireonline.com , University Paris X - Nanterre (magisterský titul 1 ve filozofii),
  2.   La Politie   na Encyclopédie de l'Agora ,(zpístupnno 10. kvtna 2015 )
  3. Aristoteles, Politika , Kniha IV, VIII, 1293 b 31-42.

Doufáme, že informace, které jsme shromáždili o Politika, pro vás byly užitečné. Pokud ano, nezapomeňte nás doporučit svým přátelům a rodině a nezapomeňte, že nás můžete kdykoli kontaktovat, pokud nás budete potřebovat. Pokud máte i přes naši snahu pocit, že to, co o _title uvádíme, není zcela přesné, nebo že bychom měli něco doplnit či opravit, budeme vám vděčni, když nám dáte vědět. Poskytování nejlepších a nejúplnějších informací o Politika a jakémkoli jiném tématu je podstatou těchto webových stránek; řídíme se stejným duchem, který inspiroval tvůrce projektu Encyklopedie, a proto doufáme, že to, co jste našli o Politika na těchto stránkách, vám pomohlo rozšířit vaše znalosti.

Opiniones de nuestros usuarios

Hana Sýkora

Tento příspěvek na Politika mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Tereza Pešková

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Politika, ale moc se mi líbil.

Jitka Filip

Tento záznam o Politika bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Sebastian Blažek

Skvělý objev tohoto článku o Politika a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.