Rada ministrů (Španělsko)

Rada ministrů Španělska ( španělsky  : Consejo de Ministros ) je kolegiální, ústavní a politický orgán španělské vlády .

Dějiny

Historický původ Rady ministrů lze nalézt na obvyklých schůzkách krále s jeho po sobě jdoucími státními tajemníky a kabinety . Oficiálně byl vytvořen dekretem z19. listopadu 1823, zaujatý králem Ferdinandem VII. a kterým nařídil vytvoření rady zvané „ministrů“ . Potvrdil to článek 97 španělské ústavy z roku 1978 .

Složení

Skládá se z předsedy vlády a ministrů , případně z místopředsedů vlády a z mluvčího , který nemá hodnost ministra. Na sekretáři státu se může účastnit, poté, co byl povolán.

Úkon

Radu ministrů svolává a předsedá jí obvykle předseda vlády v úterý v paláci Moncloa v Madridu . Ministr předsednictví působí jako sekretářka. Výjimečně se může konat v jiném městě Španělska nebo mu může předsedat panovník na žádost prezidenta.

Jednání schůzí jsou tajná, ale tiskový mluvčí vlády vypracuje zprávu o přijatých rozhodnutích a předložených zprávách .

Funkce a pravomoci

Pokud představuje týdenní schůzi všech členů španělské vlády, vykonává výkonnou moc a má regulační moc .

Využívá legislativní iniciativu, když schvaluje návrh zákona, který je následně zaslán do Poslanecké sněmovny , přijímá vyhlášky, aplikační vyhlášky, vyhlášky a legislativní vyhlášky. Je na něm, aby navrhla návrh rozpočtu (ve španělštině  : Presupuestos Generales del Estado ) a schválit vydání veřejného dluhu , pokud to zákon povoluje.

V diplomatické oblasti pověřuje sjednáváním a podpisem mezinárodních smluv a jejich prozatímním uplatňováním a předkládá Cortes Generales smlouvy a úmluvy politické, vojenské, územní povahy, které mají vliv na základní práva a povinnosti uznávané Ústava., zahrnující závazky veřejných financí nebo vyžadující legislativní opatření k jejich provádění. Může také požádat poslance, aby vypověděli stejné smlouvy.

Poznámky a odkazy

  1. Legislativní vyhlášky (Reales Decretos-Leyes) jsou legislativní vyhlášky přijaté jako naléhavá věc. Legislativní vyhlášky (Reales Decretos Legislativos) jsou vyhlášky legislativní povahy přijaté delegací z Poslanecké sněmovny .

Dodatky

Související články

externí odkazy